Back, Shoulders, Neck & Head Massage

Back, Head, Neck & Shoulders Massage

การนวดเบาๆ และผ่อนคลายบริเวณส่วนบนของร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดในแต่ละวัน สามารถเน้นเฉพาะโซนตามคำขอของลูกค้า

จัดส่งโดยนักนวดบำบัดชาวไทยที่เกิดและผ่านการฝึกอบรม

30 นาที – 30€
45 นาที – 40€
60 นาที – 50€

Massaging the Shoulders in a Back, Head, Neck & Shoulders Massage.